Рекламация

Гаранционната карта се запазва от купувача до изтичане на гаранционния срок. Гуми, предоставени за рекламация, се разглеждат само след прeдоставяне на гаранционна карта от страна на купувача.

Срока за разглеждане и издаване на становище на предявена рекламация става в срок от 30 дни.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА:
Гаранцията се отнася за производствен дефект на гумите, възникнал в следствие на тяхната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация,за срок от 12 месеца от закупуването им.

Гаранцията не покрива щети и повреди възникнали поради неправилен монтаж/ демонтаж на гумата, при извършване на ремонт, неправилна експлоатация, недостатъчно напомпване или пренапомпване, въздействие на органични разтворители, неизправности в ходовата част на автомобила, претоварване несъответстващо на товарния индекс на гумата, експлоатация със скорост несъответстваща на скоростния индекс на гумата, изкъртване поради завои на място, неравномерно и/или преждевременно износване на гумите, липсващи обозначения, части от гумите.

Гаранцията не покрива загуба на време, причинено неудобство, загуба на доходи, правни разходи и др. поради предявяване на рекламация.

 

Copyright ©2024 gumi-novi.com. Всички права запазени.