Налягане на гумите

Налягане на гумите

Спазването на налягането, препоръчано от производителя е задължително. Можете да го проверите:

  • Върху самият автомобил – на колонката на вратата, капачката на резервоара и др.;
  • В ръководството на автомобила.

Недостатъчно налягане:

  • Тъй като гумата губи своето налягане по естествен път, тя трябва да бъде периодично проверявана. Тази проверка ще установи всяка необичайна загуба на налягане на дадена гума спрямо останалите.
  • Проверката трябва да бъде извършвана върху всички гуми на автомобила, включително на резервната, когато има такава.
  • Използването на гуми с понижено налягане води до допълнително повишаване на работната температура на гумите и може да предизвика повреда на вътрешните й съставни части. Такава повреда е необратима и може да доведе до внезапно спадане и унищожаване на гумата. Последствията от шофиране с недостатъчно напомпани гуми не са задължително незабавни и могат да възникнат дори след коригиране на налягането до препоръчителните стойности.
  • Недостатъчното налягане води до увеличаване на риска от аквапланинг.

Прекомерно налягане:

  • Пренапомпената гума води до повишена чувствителност към неравностите на пътя и нарушава комфорта на возене.
  • Прекомерното или недостатъчно налягане предизвиква бързо и неравномерно износване на протектора.
  • Препоръчително е налягането на гумите да се проверява, когато те са студени.
  • Ако проверката на налягането се извършва след шофиране, то това става върху загрята гума. Налягането се повишава с температурата, затова не трябва да спадате загрятата гума. Ако напомпването се извършва на загрята гума, налягането може да бъде регулирано като се увеличи с 0.3 бара над налягането, препоръчано от производителя на автомобила. Проверете налягането повторно и при необходимост го регулирайте, когато гумите са студени.


Copyright ©2023 gumi-novi.com. Всички права запазени.